Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp

MÃ SẢN PHẨM: TD-577059172560
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
264,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HAVAS / Havas
Mô hình: H662
Tư liệu: FKM
Phân loại màu: [Cao su flo] 95 * 110 * 10 [Cao su flo] 95 * 110 * 12 [Cao su flo] 95 * 115 * 10 [Cao su flo] 95 * 115 * 12 [Cao su flo] 95 * 115 * 13 [Flo cao su] Keo] 95 * 120 * 8 [Cao su flo] 95 * 120 * 10 [Cao su flo] 95 * 120 * 12 [Cao su flo] 95 * 120 * 13 [Cao su flo] 95 * 125 * 10 [Cao su flo] 95 * 125 * 12 【Fluoroplastic】 95 * 125 * 13 【Fluoroplastic】 95 * 130 * 10 【Fluoroplastic】 95 * 130 * 12 【Fluoroplastic】 95 * 130 * 13 【Fluoroplastic】 95 * 130 * 14 【Fluoroplastic】】 95 * 140 * 12 【Fluoroplastic】 95 * 140 * 13 【Fluoroplastic】 95 * 140 * 14
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 95 * 110 * 115 * 120 * 125 * 130 * 140 * 8 * 10 * 12 * 14 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm phớt máy rửa xe cao áp

0965.68.68.11