đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén

MÃ SẢN PHẨM: TD-589005433663 Đã bán 900+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
203,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: CHNT/ Chint
Model: Súng thổi
Phân loại màu sắc: Súng thổi bụi cổ điển đoạn ngắn (đỏ) Súng thổi bụi không nối đoạn ngắn tăng cường (vàng) + Súng thổi bụi nối dài cổ điển (đỏ) Súng thổi bụi không nối nối đoạn dài tăng cường (vàng) + Súng thổi bụi có nối nối Đoạn ngắn cổ điển (đỏ) + ống 6 mét miễn phí (có đầu nối) súng thổi bụi đoạn ngắn nâng cao (màu vàng) + ống 6 mét miễn phí (có đầu nối) súng thổi bụi đoạn dài cổ điển (đỏ) + miễn phí 6 mét ống (có đầu nối) ) Súng thổi bụi đoạn dài tăng cường (vàng) + tặng kèm ống 6 mét (có đầu nối) súng thổi bụi cổ điển đoạn ngắn (đỏ) + tặng kèm ống 9 mét (có đầu nối) súng thổi bụi tăng cường đoạn ngắn (màu vàng) + Tặng kèm ống 9 mét (có đầu nối) Súng thổi bụi đoạn dài cổ điển (đỏ) + Tặng kèm ống 9 mét (có đầu nối) Súng thổi bụi đoạn dài nâng cao (màu vàng) + Tặng kèm ống dài 9 mét (có đầu nối) Súng thổi bụi cổ điển đoạn ngắn (đỏ) + Tặng ống 12 mét (có đầu nối) Súng thổi bụi cường lực đoạn ngắn (vàng) + Tặng ống 12 mét (có đầu nối) Súng thổi bụi cổ điển đoạn dài (đỏ) + Tặng Ống 12 mét (có đầu nối) Súng thổi bụi cường lực Loại dài (vàng) + tặng kèm ống 12 mét (có đầu nối) súng thổi bụi cổ điển loại ngắn (đỏ) + tặng kèm ống 15 mét (có đầu nối) súng thổi bụi loại ngắn tăng cường (màu vàng) + ống 15 mét miễn phí (có đầu nối) Súng bắn bụi đoạn dài cổ điển (màu đỏ) + ống 15 mét miễn phí (có đầu nối) máy thổi bụi đoạn dài tăng cường (màu vàng) + ống 15 mét miễn phí (có kết nối)
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén
đầu xịt hơi máy nén khí Súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi thổi giật súng thổi bụi súng thổi bụi súng thổi bụi áp suất cao áp suất khí nén máy bơm không khí đầu xịt khí nén

Customer Reviews

Lãng phí tiền lương (khuyết danh )
2022.10.24
"Tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với màu đen"
Toàn bộ Cửa hàng *** (Khuyết danh)
2021.05.15
"Tôi mua 12 mét nhưng chỉ gửi 9 mét, tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và nói rằng bộ phận hậu mãi sẽ liên hệ với tôi để giải quyết, đã N ngày trôi qua mà tôi không thấy liên lạc với bộ phận hậu mãi.11"
w *** n (khuyết danh)
2021.11.23
"khen"
l *** 2 (giấu tên)
2021.11.18
"Nó rất hữu ích. Những cái tôi mua trước đây bị phân hủy khi rơi xuống đất. Tôi không biết liệu cái này có hoạt động không."
t *** 8 (khuyết danh)
2022.03.25
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Nhập khẩu song song, rò rỉ không khí."
m *** e (khuyết danh)
2022.04.27
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Cửa hàng này cũng tuyệt vời, đừng nói về chất lượng sản phẩm, bạn cứ hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng nếu bạn không hiểu, bộ phận chăm sóc khách hàng thiếu kiên nhẫn, nếu tôi hiểu, tại sao tôi hỏi bạn, thái độ phục vụ tuyệt vời, mua đồ ở đây Nếu có vấn đề, tôi sẽ không bao giờ đưa ra giải pháp tốt cho bạn! Người mua nên cẩn thận!"
8 *** 3 (giấu tên)
2021.08.16
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
Nếu *** 9 (khuyết danh)
2021.12.28
"Mua ba, và hai bị rò rỉ nghiêm trọng. Trung tâm của khớp bị lệch tâm nghiêm trọng. Các dịch vụ khách hàng nói rằng đó là nó. Bạn đang nói về bò đực hay bò đực? ? ?"
Trần *** 6 (Khuyết danh)
2021.08.05
"Chint chất lượng là rất tốt"
Trên nhà máy *** (ẩn danh)
2021.11.16
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Chất lượng sản phẩm có vấn đề, móng đã hết từ lâu nên cần cải thiện tay nghề"
t *** 2 (khuyết danh)
2021.06.22
"Tôi đã mua rất nhiều nhãn hiệu, chúng quá rác rưởi hoặc Chint thì tốt hơn"
Tốt *** 9 (Khuyết danh)
2021.03.18
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
thanh z *** (khuyết danh)
2022.05.28
"Đây là cái gọi là 6 mét"
tốt *** 3 (khuyết danh)
2021.08.03
"Xác thực, giá cả hợp lý, đáng tin cậy, đây là lần mua thứ hai của tôi."
8 *** 3 (giấu tên)
2021.08.22
"Mua lại lần 2, chất lượng tốt"

0965.68.68.11