Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-662791492432
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
310,000 đ
Phân loại màu:
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Jingguang
Mô hình: đồng hồ đo áp suất lốp
chất liệu: kim loại
Phân loại màu sắc: Đồng hồ đo áp suất lốp con trỏ có độ chính xác cao, đồng hồ đo áp suất lốp ngâm trong dầu có độ chính xác cao
Các tính năng bổ sung: xì hơi
Phương thức hiển thị: con trỏ
Loại chính xác của đồng hồ đo áp suất lốp: độ chính xác cao
Xuất hiện: khác
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp
Áp suất kế đồng hồ đo áp suất lốp có độ chính xác cao với áp suất lạm phát đầu xe ô tô theo dõi áp suất lốp đồng hồ đo áp suất súng hơi máy đo áp suất lốp

0965.68.68.11