Cụm xi lanh kích thủy lực 2 tấn nằm ngang Cụm xi lanh bơm dầu 2 tấn nằm ngang Cụm piston lõi kéo phụ kiện đầu nằm ngang xéc măng cấu tạo của trục khuỷu

MÃ SẢN PHẨM: TD-678265800653
Free Shipping
729,000 đ
Phân loại màu:
Cụm xi lanh kích thủy lực 2 tấn nằm ngang Cụm xi lanh bơm dầu 2 tấn nằm ngang Cụm piston lõi kéo phụ kiện đầu nằm ngang xéc măng cấu tạo của trục khuỷu
Cụm xi lanh kích thủy lực 2 tấn nằm ngang Cụm xi lanh bơm dầu 2 tấn nằm ngang Cụm piston lõi kéo phụ kiện đầu nằm ngang xéc măng cấu tạo của trục khuỷu
Cụm xi lanh kích thủy lực 2 tấn nằm ngang Cụm xi lanh bơm dầu 2 tấn nằm ngang Cụm piston lõi kéo phụ kiện đầu nằm ngang xéc măng cấu tạo của trục khuỷu
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Juntu
Mô hình: IQ1FN_1657787900104
Phân loại màu sắc: Cụm nằm ngang 2 tấn 188, cụm ngang 2 tấn 200, cụm xi lanh ngang 2,5 tấn

0965.68.68.11