Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz

MÃ SẢN PHẨM: TD-674210272756
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
199,000 đ
Phân loại màu:
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Bơm dầu tạo tác bằng tay bơm dầu ô tô hấp thụ dầu xăng diesel tiếp nhiên liệu hấp thụ nước tự mồi ống dầu bơm dầu nắp bình xăng lọc xăng getz
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Juntu
Số mặt hàng: ZQU5E_1652597275497
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: Ống 1 mét (dòng lớn) + túi khí + 2 khóa + găng tay Ống 1 mét (dòng lớn) + túi khí + van điều tiết + 4 khóa + găng tay Ống 1 mét (dòng lớn) + túi khí + van điều tiết + 4 chụp + phễu + găng tay ống 1.5m (lưu lượng lớn) + túi khí + 2 chốt + găng tay ống 1.5m (lưu lượng lớn) + túi khí + van điều tiết + 4 chụp + găng tay ống 1.5m (lưu lượng lớn) + túi khí + van điều tiết + 4 khóa + phễu + găng tay ống 2m (dòng lớn) + túi khí + 2 khóa + găng tay ống 2m (dòng lớn) + túi khí + van điều tiết + 4 khóa + găng tay ống 2m (dòng lớn) + túi khí + van điều tiết + 4 núm + phễu + găng tay ống 2,5m (dòng lớn) + túi khí + 2 kẹp + ống găng 2,5m (dòng lớn) + túi khí + van điều tiết + 4 nút + ống găng 2,5m (dòng lớn) + túi khí + van điều tiết + 4 nút + phễu + găng tay ống 3m (dòng lớn) + túi khí + 2 kẹp + găng ống 3m (dòng lớn) + túi khí + van điều tiết + 4 khóa + găng ống 3 mét (dòng lớn) + túi khí + van điều tiết + 4 khóa + phễu + găng tay túi khí chống dầu

0965.68.68.11