Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực

MÃ SẢN PHẨM: TD-577040264719
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
225,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HAVAS / Havas
Mô hình: H126
Tư liệu: FKM
Phân loại màu: [Cao su flo] 80 * 95 * 10 [Cao su flo] 80 * 95 * 12 [Cao su flo] 80 * 100 * 7 [Cao su flo] 80 * 100 * 8 [Cao su flo] 80 * 100 * 10 [Flo cao su] Keo】 80 * 100 * 12 【Fluoroplastic】 80 * 100 * 13 【Fluoroplastic】 80 * 105 * 8 【Fluoroplastic】 80 * 105 * 10 【Fluoroplastic】 80 * 105 * 12 【Fluoroplastic】 80 * 105 * 13 【 Fluoroplastic】 80 * 110 * 8 【Fluoroplastic】 80 * 110 * 10 【Fluoroplastic】 80 * 110 * 12 【Fluoroplastic】 80 * 110 * 13 【Fluoroplastic】 80 * 115 * 10 【Fluoroplastic】】 80 * 115 * 12 【Fluoroplastic 】 80 * 115 * 13 【Fluoroplastic】 80 * 120 * 10 【Fluoroplastic】 80 * 120 * 12 【Fluoroplastic】 80 * 120 * 13 【Fluoroplastic】 80 * 125 * 10 [Cao su flo] 80 * 125 * 12 [Kích thước mm ] đường kính trong X đường kính ngoài X độ dày
Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 80 * 95 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 8 * 10 * 12 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước gia đình phớt bơm thủy lực

0965.68.68.11