Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo

MÃ SẢN PHẨM: TD-649595056652
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
227,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Chuang Qiao
Mô hình: Con dấu dầu khung TC đường kính bên trong 130 * 140 * 12-130 * 200 * 12
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: 130 * 140 * 12 130 * 150 * 10 130 * 150 * 12 130 * 150 * 13 130 * 155 * 10 130 * 155 * 14 130 * 160 * 12 130 * 160 * 13 130 * 160 * 14 130 * 160 * 15 130 * 165 * 13 130 * 165 * 14 130 * 165 * 15 130 * 170 * 12 130 * 170 * 15 130 * 190 * 12 130 * 200 * 12
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo
Cao su nitrile TC khung dầu con dấu vòng dầu đen chống dầu đường kính bên trong 130 * 140-130 * 200 con dấu dầu đôi môi phớt lông cừu 3m phốt lò xo

0965.68.68.11