Con dấu dầu vòng đệm UN đường kính bên trong 35-37/5 con dấu dầu chịu mài mòn kích thước hoàn chỉnh và mô hình vòng đệm con dấu thủy lực phốt bơm nước phớt máy bơm nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-650739795194
Free Shipping
415,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Chuang Qiao
Mô hình: Đường kính trong của UN 35-37
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: un-polyurethane 35 * 50 * 8/5 un-polyurethane 35 * 50 * 9/5 un-polyurethane 35 * 50 * 10/5 un-polyurethane 35 * 55 * 10/5 un-polyurethane 36 * 44 * 4/5 không polyurethane 36 * 44 * 8/5 chưa polyurethane 36 * 45 * 6,5/5 chưa polyurethane 36 * 46 * 6/5 chưa polyurethane 36 * 46 * 7/5 chiếc un-polyurethane 36 * 46 * 10/5 chiếc không polyurethane 36 * 48 * 10/5 chiếc un-polyurethane 37 * 47 * 8/5 chiếc un-polyurethane 37 * 47 * 10/5 chiếc
Con dấu dầu vòng đệm UN đường kính bên trong 35-37/5 con dấu dầu chịu mài mòn kích thước hoàn chỉnh và mô hình vòng đệm con dấu thủy lực phốt bơm nước phớt máy bơm nước
Con dấu dầu vòng đệm UN đường kính bên trong 35-37/5 con dấu dầu chịu mài mòn kích thước hoàn chỉnh và mô hình vòng đệm con dấu thủy lực phốt bơm nước phớt máy bơm nước
Con dấu dầu vòng đệm UN đường kính bên trong 35-37/5 con dấu dầu chịu mài mòn kích thước hoàn chỉnh và mô hình vòng đệm con dấu thủy lực phốt bơm nước phớt máy bơm nước
Con dấu dầu vòng đệm UN đường kính bên trong 35-37/5 con dấu dầu chịu mài mòn kích thước hoàn chỉnh và mô hình vòng đệm con dấu thủy lực phốt bơm nước phớt máy bơm nước
Con dấu dầu vòng đệm UN đường kính bên trong 35-37/5 con dấu dầu chịu mài mòn kích thước hoàn chỉnh và mô hình vòng đệm con dấu thủy lực phốt bơm nước phớt máy bơm nước
Con dấu dầu vòng đệm UN đường kính bên trong 35-37/5 con dấu dầu chịu mài mòn kích thước hoàn chỉnh và mô hình vòng đệm con dấu thủy lực phốt bơm nước phớt máy bơm nước
Con dấu dầu vòng đệm UN đường kính bên trong 35-37/5 con dấu dầu chịu mài mòn kích thước hoàn chỉnh và mô hình vòng đệm con dấu thủy lực phốt bơm nước phớt máy bơm nước
Con dấu dầu vòng đệm UN đường kính bên trong 35-37/5 con dấu dầu chịu mài mòn kích thước hoàn chỉnh và mô hình vòng đệm con dấu thủy lực phốt bơm nước phớt máy bơm nước
Con dấu dầu vòng đệm UN đường kính bên trong 35-37/5 con dấu dầu chịu mài mòn kích thước hoàn chỉnh và mô hình vòng đệm con dấu thủy lực phốt bơm nước phớt máy bơm nước

0965.68.68.11