Phù hợp cho phong cảnh Dongfeng ix5 gạt mưa nguyên bản ban đầu 19 mới 18 mẫu 22 lưỡi gạt nước phía sau xe hơi không xương im lặng gạt mưa ô tô

MÃ SẢN PHẨM: TD-607692907583
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
290,000 đ
Phân loại màu:
[1 cặp cần gạt nước trước] một cặp
[1 cặp gạt nước trước + 1 gạt nước sau] gói giá cả phải chăng
Dòng xe áp dụng:
Phong cảnh dongfeng phong cảnh ix5
Phong cảnh phong cảnh dongfeng ix7
Năm áp dụng:
2018-2023 mô hình
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Chejus
Mô hình: B9xHbD
Phân loại màu sắc: [1 cặp gạt nước trước] một cặp [1 cặp gạt nước trước + 1 cần gạt nước sau] lắp đặt giá cả phải chăng
Loại gạt nước: Gạt mưa không xương
Dòng xe áp dụng: Phong cảnh Dongfeng ix5 Phong cảnh Dongfeng ix7
Cửa sổ tương thích: cửa sổ phía trước và phía sau
Phương pháp nạo: nạo mịn
Năm áp dụng: 2018-2023
Phù hợp cho phong cảnh Dongfeng ix5 gạt mưa nguyên bản ban đầu 19 mới 18 mẫu 22 lưỡi gạt nước phía sau xe hơi không xương im lặng gạt mưa ô tô
Phù hợp cho phong cảnh Dongfeng ix5 gạt mưa nguyên bản ban đầu 19 mới 18 mẫu 22 lưỡi gạt nước phía sau xe hơi không xương im lặng gạt mưa ô tô
Phù hợp cho phong cảnh Dongfeng ix5 gạt mưa nguyên bản ban đầu 19 mới 18 mẫu 22 lưỡi gạt nước phía sau xe hơi không xương im lặng gạt mưa ô tô
Phù hợp cho phong cảnh Dongfeng ix5 gạt mưa nguyên bản ban đầu 19 mới 18 mẫu 22 lưỡi gạt nước phía sau xe hơi không xương im lặng gạt mưa ô tô
Phù hợp cho phong cảnh Dongfeng ix5 gạt mưa nguyên bản ban đầu 19 mới 18 mẫu 22 lưỡi gạt nước phía sau xe hơi không xương im lặng gạt mưa ô tô
Phù hợp cho phong cảnh Dongfeng ix5 gạt mưa nguyên bản ban đầu 19 mới 18 mẫu 22 lưỡi gạt nước phía sau xe hơi không xương im lặng gạt mưa ô tô
Phù hợp cho phong cảnh Dongfeng ix5 gạt mưa nguyên bản ban đầu 19 mới 18 mẫu 22 lưỡi gạt nước phía sau xe hơi không xương im lặng gạt mưa ô tô
Phù hợp cho phong cảnh Dongfeng ix5 gạt mưa nguyên bản ban đầu 19 mới 18 mẫu 22 lưỡi gạt nước phía sau xe hơi không xương im lặng gạt mưa ô tô
Phù hợp cho phong cảnh Dongfeng ix5 gạt mưa nguyên bản ban đầu 19 mới 18 mẫu 22 lưỡi gạt nước phía sau xe hơi không xương im lặng gạt mưa ô tô
Phù hợp cho phong cảnh Dongfeng ix5 gạt mưa nguyên bản ban đầu 19 mới 18 mẫu 22 lưỡi gạt nước phía sau xe hơi không xương im lặng gạt mưa ô tô

0965.68.68.11