145/155/165/175 Lốp xe tuyết mùa đông 50/55/60/65/70R17R15R13R12 ổ bi đỡ chặn bánh xe oto

MÃ SẢN PHẨM: TD-625240020937
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,980,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: ANNAITE
Mô hình: nhiều
Phân loại màu sắc: 145 / 70R12 Lốp siêu chống trượt 155 / 65R13 Lốp siêu chống trượt 175 / 70R13 Lốp siêu chống trượt 155 / 70R13 Lốp siêu chống trượt 155 / 80R13 Lốp siêu chống trượt 165 / 70R13 Siêu chống trượt lốp 155 / 65R14 siêu chống trượt lốp 165 / 60R14 siêu chống trượt lốp 165 / 65R14 siêu chống trượt lốp 175 / 70R14 siêu chống trượt lốp 165 / 70R14 siêu chống trượt Ground Lốp 165 / 60R15 siêu chống trượt đất lốp 175 / 55R15 siêu chống trượt đất lốp 175 / 65R14 siêu chống trượt lốp 175 / 60R15 siêu chống trượt đất 175 / 65R15 lốp siêu chống trượt 155R12C (LT) Lốp siêu trượt 165R13C (LT) Siêu trượt lốp 175R13C (LT) Lốp siêu trượt 165R14C (LT) Lốp siêu trượt 175R14C (LT) Lốp siêu trượt 165 / 70R14C (LT) Lốp siêu trượt 175 / 70R14C (LT) Lốp siêu trượt
Thông số kỹ thuật lốp: thông số kỹ thuật hoàn chỉnh
Đường kính vành: R
145/155/165/175 Lốp xe tuyết mùa đông 50/55/60/65/70R17R15R13R12 ổ bi đỡ chặn bánh xe oto
145/155/165/175 Lốp xe tuyết mùa đông 50/55/60/65/70R17R15R13R12 ổ bi đỡ chặn bánh xe oto
145/155/165/175 Lốp xe tuyết mùa đông 50/55/60/65/70R17R15R13R12 ổ bi đỡ chặn bánh xe oto
145/155/165/175 Lốp xe tuyết mùa đông 50/55/60/65/70R17R15R13R12 ổ bi đỡ chặn bánh xe oto
145/155/165/175 Lốp xe tuyết mùa đông 50/55/60/65/70R17R15R13R12 ổ bi đỡ chặn bánh xe oto
145/155/165/175 Lốp xe tuyết mùa đông 50/55/60/65/70R17R15R13R12 ổ bi đỡ chặn bánh xe oto

0965.68.68.11