Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto

MÃ SẢN PHẨM: TD-680306487700
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
223,000 đ
Đóng gói:
Gói đơn
đôi
Các loại bóng đèn ô tô:
bóng đèn lái phía trước
đui đèn xi nhan trước
Bóng đèn lái phía trước + Giá đỡ đèn
Dòng xe áp dụng:
JETOUR X70
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Bright
Model: Đèn xi nhan trước Jietu X70
Công suất: 20W (bao gồm) -30W (không bao gồm)
Nhiệt độ màu Giá trị K: 2000K (bao gồm) -3000K (độc quyền)
Phương pháp đóng gói: gói đơn đóng gói theo cặp
Điện áp: 12V
Loại nguồn sáng: đèn halogen
Loại bóng đèn ô tô: Bóng đèn xi nhan trước, giá đỡ bóng đèn xi nhan trước, bóng đèn xi nhan trước + giá đỡ bóng đèn
Dòng xe áp dụng: Jietu X70
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto
Áp dụng 19-22 Jetta X70 Đèn pha phía trước chuyển sang bóng đèn ánh sáng phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng Bong bóng ánh sáng đèn oto đèn led oto

0965.68.68.11