Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto

MÃ SẢN PHẨM: TD-616574257027
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
932,000 đ
Phương pháp cài đặt:
Không đấm
Phân loại màu:
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Dòng xe áp dụng:
BMW 3 series
Năm áp dụng:
2013-2022
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: car magic
Mô hình: 3 series chuyên dụng
Phương pháp cài đặt: không đục lỗ
Phân loại màu sắc: 20-22 kiểu cánh sau 3 sê-ri [nâng cấp cửa hàng của chúng tôi - kiểu Yaoye] sơn đen sáng hoàn thiện 20-22 kiểu cánh sau 3 sê-ri [nâng cấp cửa hàng của chúng tôi - kiểu Yaoye] bề mặt kết cấu bằng sợi carbon 20-22 kiểu của Cánh sau 3 sê-ri [phổ biến trên thị trường - Mẫu Yaoye) Hoàn thiện sơn đen sáng 20-22 Cánh sau 3 sê-ri [Mẫu thể thao] Sơn đen sáng 20-22 Cánh sau 3 sê-ri [Mẫu thể thao] Kết cấu bằng sợi carbon 20- 22 kiểu cánh sau 3-series [kiểu M-Performance] Màu đen sáng Lớp sơn hoàn thiện 20-22 kiểu 3 cánh sau [kiểu M-Performance] Bề mặt kết cấu sợi carbon 20-22 kiểu 3 cánh sau [kiểu M3] Màu đen sáng sơn hoàn thiện 20-22 kiểu cánh sau 3 loạt [nâng cấp kiểu M3] Bề mặt kết cấu sợi carbon 20-22 kiểu cánh sau 3 loạt [nâng cấp kiểu M4] sơn đen sáng 20-22 kiểu cánh sau 3 loạt [nâng cấp kiểu M4 ] bề mặt vân sợi carbon 13-19 kiểu cánh sau 3 series [Kiểu thể thao] bề mặt sơn đen sáng 13-19 kiểu 3 cánh sau [Kiểu thể thao] Bề mặt kết cấu bằng sợi carbon 13-19 kiểu 3 cánh sau [Kiểu máy] sáng Bề mặt sơn đen 13-19 Mẫu 3 Series Cánh sau [Mẫu cạnh dao] Bề mặt sợi carbon 13-19 Mẫu 3 dòng Cánh sau [Mẫu MP] Bề mặt sơn 13-19 3 Series Mặt sau [Loại MP] Bề mặt sợi carbon
Vật liệu đuôi: ABS
Kiểu cánh gió cố định: đuôi áp ngang
Loại bao quanh nhỏ: đuôi
Thương hiệu xe hơi: BMW
Khoa ô tô: 3 Series 3 Series / 3 Series (nhập khẩu)
Mô hình năm: Mô hình 2017 mô hình 2021 mô hình 2018 mô hình 2019 mô hình 2020 mô hình 2013 mô hình 2015 mô hình 2016 mô hình 2022 mô hình 2014
Năm: 2014, 2019, 2016, 2017, 2018, 2015, 2013, 2020
Phân loại phụ tùng: Phụ tùng sửa đổi ô tô
Dòng xe áp dụng: BMW 3 series
Năm áp dụng: 2013-2022
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto
Áp dụng cho 13-22 BMW 3 series đuôi mới sửa đổi mới i3 ba series 320 bộ kit 325MP bằng sợi carbon Yaoye đuôi Yaoye gạt nước ô tô can gat mua oto

0965.68.68.11