Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô

MÃ SẢN PHẨM: TD-678640835242
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,180,000 đ
Phân loại màu:
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Đóng gói:
Gói đơn
đôi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Số giấy chứng nhận: 2020971109010701
Trạng thái tự khai báo: đang hoạt động
Tên công ty ứng viên: Nhà máy chiếu sáng ô tô Changzhou Jiulong
Thương hiệu: Chase
Mô hình: Đèn pha Lingxuan
Dịch vụ sau bán hàng: lưu trữ ba đảm bảo
Xuất xứ: Châu Á Thái Bình Dương
Phân loại màu sắc: Cấu hình thấp [thông thường] đang lái bên trái (không có bóng đèn), cấu hình thấp [thông thường] hành khách ở bên phải (không có bóng đèn), cấu hình thấp [thông thường] cặp (không có bóng đèn), cấu hình thấp [ chất lượng cao] đang lái xe bên trái (gửi) Bóng đèn xa và gần Halogen) Cấu hình thấp [chất lượng cao] hành khách bên phải (gửi bóng đèn xa và gần halogen) Cặp cấu hình thấp [chất lượng cao] (gửi bóng đèn xa và gần halogen ) Cấu hình thấp [chất lượng 4S] Đánh lái phía trước bên trái (gửi bóng đèn chiếu xa và gần siêu trắng) Cấu hình thấp [Chất lượng 4S] Đồng điều khiển bên phải (gửi bóng đèn chiếu xa và gần siêu trắng) Cặp đôi [chất lượng 4S] phù hợp thấp ( gửi bóng đèn chiếu xa và gần siêu trắng) Cặp phù hợp thấp [chất lượng 4S] (với bóng đèn LED chiếu xa và gần) Đối sánh cao [thông thường] đang lái xe bên trái (không có bóng đèn) cấu hình cao [thông thường] hành khách bên phải (không có bóng đèn ) cấu hình cao [thông thường] một cặp (không có bóng đèn) cấu hình cao [chất lượng cao] lái xe phía trước bên trái (gửi bóng đèn halogen xa và gần) cấu hình cao [chất lượng cao] hành khách bên phải (gửi bóng đèn halogen xa và gần) cấu hình cao [Chất lượng cao] một cặp (gửi bóng đèn xa và gần halogen) phù hợp cao [chất lượng 4S] đang lái xe bên trái (gửi bóng đèn chiếu xa và gần siêu trắng) đối sánh cao [chất lượng 4S] đồng lái xe bên phải (gửi siêu trắng bóng đèn chiếu xa và gần) Bóng đèn chiếu xa và gần màu trắng) cấu hình cao [chất lượng 4S] một cặp (với bóng đèn LED chiếu xa và chiếu gần) [chụp đèn đa năng] trình điều khiển bên trái (không áp dụng dịch vụ lắp đặt) [chụp đèn phổ thông] hành khách bên phải (lắp đặt dịch vụ không áp dụng) [chụp đèn đa năng] một cặp (không áp dụng dịch vụ lắp đặt)
Phương pháp đóng gói: gói đơn gói cặp
Loại đèn xe: đèn chiếu sáng cao, đèn xi nhan, đèn chiếu sáng thấp, đèn chiếu sáng rộng
Thương hiệu xe hơi: Changan Auchan
Phòng xe: Ling Xuan
Mô hình năm: Mô hình 2018 mô hình 2017
Cục ô tô: Auchan A800
Năm mô hình: 2019 mô hình 2017 mô hình 2018 mô hình
Phân loại phụ tùng: Phụ tùng ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Auchan A800 Xinlingxuan trước nguyên bản bên trái LED bên phải xe đèn pha nguyên bản chùm sáng cao led oto đèn hậu ô tô

0965.68.68.11