Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô

MÃ SẢN PHẨM: TD-658187388125
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,000,000 đ
Phân loại màu:
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Đóng gói:
Gói đơn
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Số giấy chứng nhận: 2020971109010701
Trạng thái tự khai báo: đang hoạt động
Tên công ty ứng viên: Nhà máy chiếu sáng ô tô Changzhou Jiulong
Thương hiệu: Chase
Mô hình: Đèn pha Yuexiang V3
Dịch vụ sau bán hàng: lưu trữ ba đảm bảo
Xuất xứ: Châu Á Thái Bình Dương
Phân loại màu: Yuexiang V3 12-14 trái [thông thường] (không có bóng đèn) Yuexiang V3 12-14 phải [thông thường] (không có bóng đèn) Yuexiang V3 12-14 trái [chất lượng cao] (không có bóng đèn) Yuexiang V3 12-14 mẫu phải [chất lượng cao] (không có bóng đèn) Yuexiang V3 12-14 kiểu còn lại [nhãn hiệu] (gửi bóng đèn) Yuexiang V3 12-14 kiểu phải [nhãn hiệu] (gửi bóng đèn) Yuexiang V3 12-14 kiểu còn lại [Chất lượng 4S] ( gửi bóng đèn siêu trắng) Yuexiang V3 12-14 phải [chất lượng 4S] (gửi bóng đèn siêu trắng) Yuexiang V3 15-16 trái [thông thường] (không có bóng đèn) Yuexiang V3 15-16 phải [thông thường] (không có bóng đèn ) Yuexiang V3 15-16 trái [chất lượng cao] (không có bóng đèn) Yuexiang V3 15-16 phải [chất lượng cao] (không có bóng đèn) Yuexiang V3 15-16 trái [thương hiệu] (có bóng đèn) Yuexiang V3 15-16 mẫu phải [ thương hiệu] (gửi bóng đèn) Yuexiang V3 15-16 kiểu còn lại [chất lượng 4S] (gửi bóng đèn siêu trắng) Yuexiang V3 15-16 kiểu phải [chất lượng 4S] (gửi bóng đèn siêu trắng) Yuexiang V7 trái [Bình thường ] (không có bóng đèn) Yuexiang V7 phải [thông thường] (không có bóng đèn) Yuexiang V7 trái [chất lượng cao] (không có bóng đèn) Yuexiang V7 phải [chất lượng cao] (không có bóng đèn) Yuexiang V7 trái [thương hiệu] (có bóng đèn) Yuexiang V7 phải [thương hiệu] (gửi bóng đèn) Yuexiang V7 trái [chất lượng 4S] (gửi bóng đèn siêu trắng) Yuexiang V7 phải [chất lượng 4S] (gửi bóng đèn siêu trắng)
Phương pháp đóng gói: gói đơn
Loại đèn xe: đèn chiếu sáng cao, đèn xi nhan, đèn chiếu sáng thấp, đèn chiếu sáng rộng
Thương hiệu xe hơi: Changan
Bộ phận ô tô: Yuexiang V3 Yuexiang V7
Model năm: 2012 model 2015 model
Model năm: 2015 model 2016 model
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô
Áp dụng cho Cụm đèn pha Changan Yuexiang V3 phía trước V7 nguyên bản bên trái mới 12-16 bên phải đèn pha nguyên bản đèn sương mù xe ô tô đèn phá sương mù xe ô tô

0965.68.68.11