Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu

MÃ SẢN PHẨM: TD-671788480725
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
503,000 đ
Phân loại màu:
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Đóng gói:
Gói đơn
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Số giấy chứng nhận: 2020971109010701
Trạng thái tự khai báo: đang hoạt động
Tên công ty ứng viên: Nhà máy chiếu sáng ô tô Changzhou Jiulong
Thương hiệu: Chase
Mô hình: Đèn pha Hongguang
Dịch vụ sau bán hàng: lưu trữ ba đảm bảo
Xuất xứ: Châu Á Thái Bình Dương
Phân loại màu sắc: Hướng dẫn sử dụng Hongguang [thông thường] đang lái bên trái (không có bóng đèn) Hướng dẫn sử dụng Hongguang [thông thường] dành cho hành khách bên phải (không có bóng đèn) Hướng dẫn sử dụng Hongguang [chất lượng cao] đang lái trái (gửi bóng đèn xa và gần) Hướng dẫn sử dụng Hongguang [Chất lượng 4S] đang lái xe bên trái (gửi bóng đèn siêu trắng) Hướng dẫn sử dụng Hongguang [chất lượng 4S] đồng lái bên phải (gửi bóng đèn siêu trắng) Hướng dẫn sử dụng Hongguang [chất lượng 4S] đang lái xe bên trái (với bóng đèn LED) Hướng dẫn sử dụng Hongguang [ Chất lượng 4S] hành khách bên phải (với bóng đèn LED) Hongguang S điện [thông thường] lái bên trái (không có bóng đèn) Hongguang S điện [bình thường] hành khách bên phải (không có bóng đèn) Hongguang S điện [chất lượng cao] lái bên trái (gửi bóng đèn gần và xa) Hongguang S điện [chất lượng cao] hành khách bên phải (gửi bóng đèn gần và xa) Hongguang S điện [chất lượng 4S] đang lái sang trái (gửi bóng đèn siêu trắng) Hongguang S điện [chất lượng 4S] đồng tài xế bên phải (gửi bóng siêu trắng bóng đèn) Hongguang S điện [chất lượng 4S]] Lái xe bên trái (có bóng đèn LED) Hành khách chạy điện bên trái Hongguang S [chất lượng 4S] hành khách bên phải (có bóng đèn LED) Hongguang V [thông thường] lái xe trái (không có bóng đèn) Hành khách Hongguang V [bình thường] bên phải (không có bóng đèn) Hongguang V [Chất lượng cao] đang lái bên trái (gửi bóng đèn gần và xa) Hongguang V [chất lượng cao] đồng điều khiển bên phải (gửi bóng đèn xa và gần) Bóng đèn) Hongguang V [chất lượng 4S] là lái bên trái (với bóng đèn LED) Hongguang V [chất lượng 4S] hành khách bên phải (với bóng LED)
Phương pháp đóng gói: gói đơn
Loại đèn xe: đèn chiếu sáng cao, đèn xi nhan, đèn chiếu sáng thấp, đèn chiếu sáng rộng
Thương hiệu xe hơi: Wuling
Sở xe hơi: Hongguang
Năm mô hình: 2021 mô hình 2014 mô hình 2010 mô hình 2018 mô hình 2016 mô hình 2019 mô hình 2013 mô hình 2015 mô hình 2011 mô hình 2020 mô hình 2009 mô hình
Phân loại phụ tùng: Phụ tùng ô tô
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Hongguang S phía trước LED nguyên bản quang vinh V trái xe phải chùm đèn cao chùm thấp đèn pha nguyên bản kinh o to kính chiếu hậu

0965.68.68.11