Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-613372078606
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
455,000 đ
Phân loại màu:
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Đóng gói:
Gói đơn
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Số giấy chứng nhận: 2020971109010701
Trạng thái tự khai báo: đang hoạt động
Tên công ty ứng viên: Nhà máy chiếu sáng ô tô Changzhou Jiulong
Thương hiệu: Chase
Mô hình: H887460
Dịch vụ sau bán hàng: lưu trữ ba đảm bảo
Xuất xứ: Châu Á Thái Bình Dương
Phân loại màu sắc: Rongguang [thông thường không bảo hành] đang lái xe bên trái (không có bóng đèn), Rongguang [thông thường không bảo hành], đồng lái xe bên phải (không có bóng đèn), Rongguang [chất lượng cao] đang lái xe bên trái (không có đèn bóng đèn), Rongguang [chất lượng cao] đồng tài xế bên phải (không có bóng đèn) Có bóng đèn) Rongguang [chất lượng 4S] đang lái xe bên trái (gửi bóng đèn gần và xa) Rongguang [chất lượng 4S] hành khách bên phải (gửi gần và bóng đèn xa) Rongguang [chất lượng gốc] đang lái sang trái (gửi bóng đèn xa và gần) Hành khách Rongguang [chất lượng gốc] lái phải (Gửi bóng đèn xa và gần) Hướng dẫn sử dụng Rongguang S [thông thường không bảo hành] đang lái sang trái (không có bóng đèn) Hướng dẫn sử dụng Rongguang S [thông thường không bảo hành] hành khách bên phải (không có bóng đèn) Hướng dẫn sử dụng Rongguang S [chất lượng cao] đang lái bên trái (gửi bóng đèn gần và xa) Hướng dẫn sử dụng Rongguang S [chất lượng cao] đồng lái xe bên phải (gửi bóng đèn gần và xa) Hướng dẫn sử dụng Rongguang S [chất lượng 4S] đang lái bên trái (gửi bóng đèn siêu trắng) Hướng dẫn sử dụng Rongguang S [chất lượng 4S] đồng lái bên phải (gửi bóng đèn siêu trắng) Rongguang S chạy điện [bình thường không có Bảo hành] đang lái bên trái (không có bóng đèn) Rongguang S điện [bình thường không có bảo hành] hành khách bên phải (không có bóng đèn) Rongguang S điện [chất lượng cao] đang lái bên trái (gửi bóng đèn gần và xa) Rongguang S điện [chất lượng cao] hành khách bên phải (gửi xa và gần ) Bóng đèn) Rongguang S điện [chất lượng 4S] đang lái xe bên trái (gửi bóng đèn siêu trắng) Rongguang S điện [chất lượng 4S] đồng lái xe bên phải (gửi bóng đèn siêu trắng) Rongguang Guowu [chất lượng 4S] đang lái xe bên trái (không có bóng đèn) Rongguang quốc gia Năm [chất lượng 4S] hành khách bên phải (không có bóng đèn) Rongguang Guo VI [chất lượng 4S] đang lái xe bên trái (không có bóng đèn) Rongguang Guo VI [chất lượng 4S] hành khách bên phải (không có bóng đèn)
Phương pháp đóng gói: gói đơn
Loại nguồn sáng: đèn halogen
Loại đèn xe: đèn chiếu sáng cao, đèn xi nhan, đèn chiếu sáng thấp, đèn chiếu sáng rộng
Có hoặc không có ống kính: không có ống kính
Thương hiệu xe hơi: Wuling
Khoa ô tô: Vinh quang
Năm mô hình: 2019 mô hình 2015 mô hình 2021 mô hình 2009 mô hình 2008 mô hình 2014 mô hình 2020 mô hình 2017 mô hình 2011 mô hình 2012 mô hình
Phân loại phụ tùng: Phụ tùng ô tô
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt
Áp dụng cho cụm đèn pha Wuling Rongguang S phía trước nguyên bản bên trái quốc gia năm bên phải sáu xe ô tô chùm đèn cao chùm tia thấp đèn pha nguyên bản đèn bi led oto đèn pha đèn cốt

0965.68.68.11