Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô

MÃ SẢN PHẨM: TD-665319915767
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
223,000 đ
Phân loại màu:
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Đóng gói:
Gói đơn
đôi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Bright
Mô hình: Đèn xi nhan Jetta mới
Công suất: 20W (bao gồm) -30W (không bao gồm)
Nhiệt độ màu Giá trị K: 2000K (bao gồm) -3000K (độc quyền)
Phân loại màu sắc: Bóng đèn xi nhan trước, đui đèn xi nhan trước, đui đèn xi nhan trước + bóng đèn
Phương pháp đóng gói: gói đơn đóng gói theo cặp
Điện áp: 12V
Loại bóng đèn xe: Đèn phanh
Mô hình đèn: H27W / 1
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô
Áp dụng cho đèn pha phía trước của Jetta vs7 cho đèn đèn phía trước đèn phía trước bên trái và hướng bên phải ánh sáng chuyển sang bong bóng ánh sáng led mí ô tô gương chiếu hậu ô tô

0965.68.68.11