Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô

MÃ SẢN PHẨM: TD-610798498859
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,176,000 đ
Đóng gói:
đôi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Philips / Philips
Mô hình: H7
Nhiệt độ màu Giá trị K: 3000K (bao gồm) -4000K (độc quyền)
Phân loại màu: BMW X1 [tia thấp], BMW X1 [tia cao], BMW 320i 07 đến 08 [tia thấp], BMW 320i 07 đến 08 [tia cao], BMW 320i 13 đến 15 [tia thấp], BMW 320i 13 đến 15 [chùm cao] BMW 318i 09 đến 12 [chùm thấp] BMW 318i 09 đến 12 [chùm cao] BMW 316i 13 đến 15 [chùm thấp] BMW 316i 13 đến 15 [chùm cao] BMW 118i [chùm thấp]] BMW 118i [Gầm cao] BMW 116i nhập khẩu [Gầm thấp] BMW 116i nhập khẩu [Gầm cao] BMW 120i 07 đến 12 nhập khẩu [Gầm thấp] BMW 120i nhập khẩu 07 đến 12 [Gầm cao]
Phương pháp đóng gói: ghép nối
Điện áp: 12V
Loại nguồn sáng: đèn halogen
Loại bóng đèn ô tô: chùm sáng thấp, chùm sáng cao, ánh sáng tích hợp gần và xa
Mô hình đèn: H7
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô
Bóng đèn pha Philips Speedlight BMW X1 3 Series 316i 318i 320i 1 Series 118i chùm sáng gần chùm sáng led ô tô đèn bi led gầm ô tô

0965.68.68.11