Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô

MÃ SẢN PHẨM: TD-618555238866
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
227,000 đ
Phân loại màu:
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Đóng gói:
đôi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Philips / Philips
Mô hình: P21W P21 / 4W P21 / 5W PR21 / 5W
Nhiệt độ màu Giá trị K: 2000K (bao gồm) -3000K (độc quyền)
Phân loại màu: P21W [1156] P21 / 5W [1157] P21 / 4W PR21 / 5W
Phương pháp đóng gói: ghép nối
Điện áp: 12V
Loại nguồn sáng: đèn halogen
Loại bóng đèn xe: đèn hậu đèn phanh
Mẫu đèn: P21W P21 / 4W P21 / 5W
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô
Bóng đèn Phanh Philips P21 5W P21W 1157 1156 12499 Đảo chiều Đèn sương mù phía sau Đèn đuôi ô tô led oto gương lồi ô tô

0965.68.68.11