Bọt xốp bán nguyệt rỗng tự dính loại D với keo silicon hai mặt hộp phân phối cách âm tủ chống va chạm con dấu chống va chạm CÁNH CỬA SAU TÁP BI CÁNH CỬA

MÃ SẢN PHẨM: TD-604370178602
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
183,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: QINGHEQISEN / Qi Sen
Mô hình: Tổng thanh D rỗng
Phân loại màu: DX-02 DX-05 DX-07 DX-08 DX-11 DX-16 DX-17 DX-23 DX-24 DX-25 DX-32 DX-33 DX-34 DX-37 DX-38 DX- 42 DX-45 DX-46 DX-53 DX-70 DX-73 DX-76 DX-78 Không có chất kết dính DX-87
Bọt xốp bán nguyệt rỗng tự dính loại D với keo silicon hai mặt hộp phân phối cách âm tủ chống va chạm con dấu chống va chạm CÁNH CỬA SAU TÁP BI CÁNH CỬA
Bọt xốp bán nguyệt rỗng tự dính loại D với keo silicon hai mặt hộp phân phối cách âm tủ chống va chạm con dấu chống va chạm CÁNH CỬA SAU TÁP BI CÁNH CỬA
Bọt xốp bán nguyệt rỗng tự dính loại D với keo silicon hai mặt hộp phân phối cách âm tủ chống va chạm con dấu chống va chạm CÁNH CỬA SAU TÁP BI CÁNH CỬA
Bọt xốp bán nguyệt rỗng tự dính loại D với keo silicon hai mặt hộp phân phối cách âm tủ chống va chạm con dấu chống va chạm CÁNH CỬA SAU TÁP BI CÁNH CỬA
Bọt xốp bán nguyệt rỗng tự dính loại D với keo silicon hai mặt hộp phân phối cách âm tủ chống va chạm con dấu chống va chạm CÁNH CỬA SAU TÁP BI CÁNH CỬA
Bọt xốp bán nguyệt rỗng tự dính loại D với keo silicon hai mặt hộp phân phối cách âm tủ chống va chạm con dấu chống va chạm CÁNH CỬA SAU TÁP BI CÁNH CỬA
Bọt xốp bán nguyệt rỗng tự dính loại D với keo silicon hai mặt hộp phân phối cách âm tủ chống va chạm con dấu chống va chạm CÁNH CỬA SAU TÁP BI CÁNH CỬA
Bọt xốp bán nguyệt rỗng tự dính loại D với keo silicon hai mặt hộp phân phối cách âm tủ chống va chạm con dấu chống va chạm CÁNH CỬA SAU TÁP BI CÁNH CỬA
Bọt xốp bán nguyệt rỗng tự dính loại D với keo silicon hai mặt hộp phân phối cách âm tủ chống va chạm con dấu chống va chạm CÁNH CỬA SAU TÁP BI CÁNH CỬA

0965.68.68.11