Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực

MÃ SẢN PHẨM: TD-577361886091
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
282,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 19 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HAVAS / Havas
Mô hình: H27
Tư liệu: Viton
Phân loại màu: [Cao su flo] 120 * 140 * 10 [Cao su flo] 120 * 140 * 12 [Cao su flo] 120 * 140 * 13 [Cao su flo] 120 * 140 * 14 [Cao su flo] 120 * 145 * 12 [Flo cao su] Keo】 120 * 145 * 14 【Fluoroplastic】 120 * 145 * 15 【Fluoroplastic】 120 * 150 * 10 【Fluoroplastic】 120 * 150 * 12 【Fluoroplastic】 120 * 150 * 13 【Fluoroplastic】 120 * 150 * 14 【 Fluoroplastic】 120 * 150 * 15 【Fluoroplastic】 120 * 150 * 16 【Fluoroplastic】 120 * 160 * 12 【Fluoroplastic】 120 * 160 * 14 【Fluoroplastic】 120 * 160 * 15
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 120 * 140 * 145 * 150 * 160 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 FKM chịu nhiệt độ cao phớt chắn dầu skf phớt bơm thủy lực

0965.68.68.11