Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo

MÃ SẢN PHẨM: TD-577363510112
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
294,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HAVAS / Havas
Mô hình: H23
Tư liệu: Viton
Phân loại màu: [Cao su flo] 140 * 160 * 10 [Cao su flo] 140 * 160 * 12 [Cao su flo] 140 * 160 * 13 [Cao su flo] 140 * 160 * 14 [Cao su flo] 140 * 160 * 15 [Flo cao su] Keo】 140 * 165 * 12 【Fluoroplastic】 140 * 165 * 15 【Fluoroplastic】 140 * 170 * 10 【Fluoroplastic】 140 * 170 * 12 【Fluoroplastic】 140 * 170 * 13 【Fluoroplastic】 140 * 170 * 14 【 Fluoroplastic】 140 * 170 * 15 【Fluoroplastic】 140 * 170 * 16 【Fluoroplastic】 140 * 175 * 15 【Fluoroplastic】 140 * 175 * 16
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo
Cao su flo TC khung dầu con dấu 140 * 160 * 165 * 170 * 175 * 10 * 13 * 12 * 14 * 15 * 16 Chịu nhiệt độ cao kích thước phớt chắn dầu phớt lò xo

0965.68.68.11