Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp

MÃ SẢN PHẨM: TD-577527147394
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
370,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HAVAS / Havas
Mô hình: H542
Tư liệu: Viton
Phân loại màu: [Cao su flo] 195 * 220 * 16 [Cao su flo] 195 * 230 * 15 [Cao su flo] 200 * 220 * 12 [Cao su flo] 200 * 225 * 15 [Cao su flo] 200 * 230 * 12 [Flo cao su] Keo】 200 * 230 * 15 【Fluoroplastic】 200 * 230 * 16 【Fluoroplastic】 200 * 230 * 18 【Fluoroplastic】 200 * 235 * 15 【Fluoroplastic】 200 * 235 * 18 【Fluoroplastic】 200 * 240 * 15 【 Fluoroplastic】 200 * 240 * 16 【Fluoroplastic】 200 * 240 * 18 【Fluoroplastic】 200 * 250 * 15 【Fluoroplastic】 200 * 250 * 16 【Fluoroplastic】 200 * 250 * 18 【Fluoroplastic】】 205 * 230 * 15
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp
Cao su flo TC khung dầu con dấu 200 * 195 * 220 * 230 * 235 * 240 * 250 * 12 * 15 * 16 * 18 Chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực áp cao phớt máy bơm nước công nghiệp

0965.68.68.11