Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy

MÃ SẢN PHẨM: TD-577066745064
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
209,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HAVAS / Havas
Mô hình: H43
Tư liệu: FKM
Phân loại màu: [Cao su flo] 40 * 65 * 7 [Cao su flo] 40 * 65 * 8 [Cao su flo] 40 * 65 * 10 [Cao su flo] 40 * 65 * 12 [Cao su flo] 40 * 68 * 7 [Flo cao su] Keo] 40 * 68 * 8 [Cao su flo] 40 * 68 * 10 [Cao su flo] 40 * 68 * 12 [Cao su flo] 40 * 70 * 7 [Cao su flo] 40 * 70 * 8 [Cao su flo] 40 * 70 * 10 【Fluoroplastic】 40 * 70 * 12 【Fluoroplastic】 40 * 72 * 7 【Fluoroplastic】 40 * 72 * 8 【Fluoroplastic】 40 * 72 * 10 【Fluoroplastic】 40 * 72 * 12 【Fluoroplastic】】 40 * 75 * 8 【Fluoroplastic】 40 * 75 * 10 【Fluoroplastic】 40 * 75 * 12 【Fluoroplastic】 40 * 80 * 7 【Fluoroplastic】 40 * 80 * 8 【Fluoroplastic】 40 * 80 * 10 【Fluoroplastic】 40 * 80 * 12 【Fluoroplastic】 40 * 85 * 10 【Fluoroplastic】 40 * 90 * 10 【Fluoroplastic】 40 * 90 * 12 【Kích thước mm】 Đường kính trong X Đường kính ngoài X Độ dày
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy
Cao su flo TC khung dầu con dấu 40 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 80 * 85 * 90 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước phớt dầu xe máy

0965.68.68.11