phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic

MÃ SẢN PHẨM: TD-576906220579
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
205,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HAVAS / Havas
Mô hình: H31
Tư liệu: Viton
Phân loại màu: [Cao su flo] 45 * 55 * 7 [Cao su flo] 45 * 55 * 8 [Cao su flo] 45 * 55 * 10 [Cao su flo] 45 * 60 * 7 [Cao su flo] 45 * 60 * 8 [Flo cao su] Keo】 45 * 60 * 10 【Fluoroplastic】 45 * 60 * 12 【Fluoroplastic】 45 * 62 * 5 【Fluoroplastic】 45 * 62 * 7 【Fluoroplastic】 45 * 62 * 8 【Fluoroplastic】 45 * 62 * 9 【 Fluoroplastic】 45 * 62 * 10 【Fluoroplastic】 45 * 62 * 12 【Fluoroplastic】 45 * 65 * 7 【Fluoroplastic】 45 * 65 * 8 【Fluoroplastic】 45 * 65 * 10 【Fluoroplastic】】 45 * 65 * 12 【Fluoroplastic 】 45 * 68 * 7 【Fluoroplastic】 45 * 68 * 8 【Fluoroplastic】 45 * 68 * 10 【Fluoroplastic】 45 * 68 * 12 【Fluoroplastic】 45 * 70 * 5 【Fluoroplastic】 45 * 70 * 7 【Fluoroplastic】 45 * 70 * 8 【Fluoroplastic】 45 * 70 * 10 【Fluoroplastic】 45 * 70 * 12 【Fluoroplastic】 45 * 72 * 5 【Fluoroplastic】 45 * 72 * 7 【Fluoroplastic】 45 * 72 * 8 【Fluoroplastic】 45 * 72 * 10 【Fluoroplastic】 45 * 72 * 12 【Fluoroplastic】 45 * 75 * 7 【Fluoroplastic】 45 * 75 * 8 【Fluoroplastic】 45 * 75 * 10 【Fluoroplastic】 45 * 75 * 12
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic
phớt mặt chà Cao su flo TC khung dầu con dấu 45 * 55 * 60 * 62 * 65 * 68 * 70 * 72 * 75 * 5 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt thủy lực phốt máy bơm nước panasonic

0965.68.68.11