Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải

MÃ SẢN PHẨM: TD-577224654511
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HAVAS / Havas
Mô hình: H32
Tư liệu: FKM
Phân loại màu: [Cao su flo] 65 * 80 * 8 [Cao su flo] 65 * 80 * 9 [Cao su flo] 65 * 80 * 10 [Cao su flo] 65 * 80 * 12 [Cao su flo] 65 * 82 * 8 [Flo cao su] Keo] 65 * 82 * 10 [Cao su flo] 65 * 82 * 12 [Cao su flo] 65 * 85 * 8 [Cao su flo] 65 * 85 * 10 [Cao su flo] 65 * 85 * 12 [Cao su flo] 65 * 90 * 7 【Fluoroplastic】 65 * 90 * 8 【Fluoroplastic】 65 * 90 * 10 【Fluoroplastic】 65 * 90 * 12 【Fluoroplastic】 65 * 90 * 13 【Fluoroplastic】 65 * 95 * 8 【Fluoroplastic】】 65 * 95 * 10 【Fluoroplastic】 65 * 95 * 12 【Fluoroplastic】 65 * 100 * 8 【Fluoroplastic】 65 * 100 * 10 【Fluoroplastic】 65 * 100 * 12 【Fluoroplastic】 65 * 100 * 13 [Flo cao su] 65 * 105 * 12 [Cao su flo] 65 * 110 * 12 [Kích thước mm] Đường kính trong X đường kính ngoài X độ dày Đối với các kích thước khác, vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải
Cao su flo TC khung dầu con dấu 65 * 80 * 82 * 85 * 90 * 95 * 100 * 105 * 110 * 7 * 8 * 10 * 12 chịu nhiệt độ cao phớt chắn nước moay ơ xe tải

0965.68.68.11