Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-622736382094
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
217,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HAVAS / Havas
Mô hình: T76
Chất liệu: FKM / cao su flo
Phân loại màu: [Cao su flo] 70 * 82 * 7 [Cao su flo] 70 * 92 * 12 [Cao su flo] 70 * 120 * 10 [Cao su flo] 70 * 120 * 12 [Cao su flo] 70 * 125 * 10 [Flo cao su] Keo】 70 * 125 * 12 【Fluoroplastic】 70 * 130 * 12 【Fluoroplastic】 70 * 140 * 12 【Fluoroplastic】 70 * 88 * 12 【Fluoroplastic】 70 * 140 * 10
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt
Cao su flo TC khung dầu con dấu 70 * 82/85/92/120/125/130/140 * 7 * 10 * 12 * 13 chịu nhiệt độ cao 88 phớt chặn dầu phớt chắn dầu chịu nhiệt

0965.68.68.11