Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực

MÃ SẢN PHẨM: TD-578168061436
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
229,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HAVAS / Havas
Mô hình: H541
Tư liệu: Viton
Phân loại màu: [Cao su flo] 85 * 100 * 8 [Cao su flo] 85 * 100 * 10 [Cao su flo] 85 * 100 * 12 [Cao su flo] 85 * 105 * 8 [Cao su flo] 85 * 105 * 10 [Flo cao su] Keo】 85 * 105 * 12 【Fluoroplastic】 85 * 105 * 13 【Fluoroplastic】 85 * 110 * 8 【Fluoroplastic】 85 * 110 * 10 【Fluoroplastic】 85 * 110 * 12 【Fluoroplastic】 85 * 110 * 13 【 Fluoroplastic】 85 * 115 * 10 【Fluoroplastic】 85 * 115 * 12 【Fluoroplastic】 85 * 115 * 13 【Fluoroplastic】 85 * 120 * 10 【Fluoroplastic】 85 * 120 * 12 【Fluoroplastic】】 85 ​​* 125 * 12 【Fluoroplastic 】 85 * 125 * 10
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực
Cao su flo TC khung dầu con dấu 85 * 100 * 105 * 110 * 115 * 120 * 125 * 10 * 12 * 8 * 13 khả năng chịu nhiệt độ cao phớt máy bơm nước công nghiệp phớt thủy lực

0965.68.68.11