Chery A3E3E5X1M1 Cowin 1235 Fengyun 2 Arrizo 37 Tiggo 3 Dải lưỡi gạt nước gạt mưa không xương

MÃ SẢN PHẨM: TD-533217916202
Free Shipping
305,000 đ
Năm áp dụng:
2000-2023 mô hình
Vị trí lắp đặt gạt nước:
Bộ (gạt mưa chính, phụ)
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Chejus
Mô hình: SDSQR
Loại gạt nước: gạt nước ba giai đoạn
Dòng xe áp dụng: Chery Fengyun 2-Hatchback Chery Fengyun 2-Sedan Chery Fengyun Chery Arrizo e Chery Arrizo M7 Chery Arrizo GX Chery Arrizo EX Chery Arrizo 7e Chery Arrizo 7 Chery Arrizo Ze5 CỘNG 3 Chery Arrizo 5e Chery Arrizo erizo 5 Chery Arrizo 3 Chery Tiggo erizo Chery Tiggo 8 PRO Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e + Chery Tiggo 8 PLUS Chery Tiggo 8 Chery Tiggo 7 PLUS Chery Tiggo 7 Chery Tiggo 5 Chery Tiggo 3xe Chery Tiggo5x Chery Tiggo3x Chery Tiggo3 Chery TiggoChery iikacherio MengdaChery Cowin StarChery 3 Chery Cowin 3 Chery Cowin Chery Cowin1 Chery Cowin Chery Little AntChery Big AntChery Oriental SonCross Chery Oriental Son Chery eQ2 Chery eQ Chery e5 Chery V5 Chery QQ Ice Cream Chery QQme Chery QQ6 Chery QQ3 EV Chery QQ3 Chery QQ Chery E3 Chery A5 Chery A3-Hatchback Chery A3-Sedan Chery A1 Ruiqi X1 Ruiqi G6 Ruiqi G2 Ruiqi M1 Ruiqi G3 Ruiqi M5 Ruiqi G5
Cửa sổ bộ điều hợp: cửa sổ phía trước
Phương pháp cạo: cạo mịn
Năm áp dụng: 2000-2023
Vị trí lắp đặt gạt nước: bộ (gạt mưa chính và phụ)
Chery A3E3E5X1M1 Cowin 1235 Fengyun 2 Arrizo 37 Tiggo 3 Dải lưỡi gạt nước gạt mưa không xương
Chery A3E3E5X1M1 Cowin 1235 Fengyun 2 Arrizo 37 Tiggo 3 Dải lưỡi gạt nước gạt mưa không xương
Chery A3E3E5X1M1 Cowin 1235 Fengyun 2 Arrizo 37 Tiggo 3 Dải lưỡi gạt nước gạt mưa không xương
Chery A3E3E5X1M1 Cowin 1235 Fengyun 2 Arrizo 37 Tiggo 3 Dải lưỡi gạt nước gạt mưa không xương
Chery A3E3E5X1M1 Cowin 1235 Fengyun 2 Arrizo 37 Tiggo 3 Dải lưỡi gạt nước gạt mưa không xương
Chery A3E3E5X1M1 Cowin 1235 Fengyun 2 Arrizo 37 Tiggo 3 Dải lưỡi gạt nước gạt mưa không xương
Chery A3E3E5X1M1 Cowin 1235 Fengyun 2 Arrizo 37 Tiggo 3 Dải lưỡi gạt nước gạt mưa không xương

0965.68.68.11