Con dấu dầu khung TC 125 * 140 * 145 * 150 * 155 * 160 * 170 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 phớt lò xo chịu nhiệt phớt skf

MÃ SẢN PHẨM: TD-578002865733
Free Shipping
198,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HAVAS / Havas
Mô hình: H895
Chất liệu: Cao su nitrile
Phân loại màu: 125 * 140 * 12 125 * 140 * 14 125 * 145 * 12 125 * 145 * 14 125 * 150 * 10 125 * 150 * 12 125 * 150 * 13 125 * 150 * 14 125 * 150 * 15 125 * 155 * 12 125 * 155 * 14 125 * 160 * 12 125 * 160 * 14 125 * 160 * 15 125 * 165 * 14 125 * 170 * 13 125 * 200 * 15
Con dấu dầu khung TC 125 * 140 * 145 * 150 * 155 * 160 * 170 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 phớt lò xo chịu nhiệt phớt skf
Con dấu dầu khung TC 125 * 140 * 145 * 150 * 155 * 160 * 170 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 phớt lò xo chịu nhiệt phớt skf
Con dấu dầu khung TC 125 * 140 * 145 * 150 * 155 * 160 * 170 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 phớt lò xo chịu nhiệt phớt skf
Con dấu dầu khung TC 125 * 140 * 145 * 150 * 155 * 160 * 170 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 phớt lò xo chịu nhiệt phớt skf
Con dấu dầu khung TC 125 * 140 * 145 * 150 * 155 * 160 * 170 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 phớt lò xo chịu nhiệt phớt skf
Con dấu dầu khung TC 125 * 140 * 145 * 150 * 155 * 160 * 170 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 phớt lò xo chịu nhiệt phớt skf
Con dấu dầu khung TC 125 * 140 * 145 * 150 * 155 * 160 * 170 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 phớt lò xo chịu nhiệt phớt skf
Con dấu dầu khung TC 125 * 140 * 145 * 150 * 155 * 160 * 170 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 phớt lò xo chịu nhiệt phớt skf
Con dấu dầu khung TC 125 * 140 * 145 * 150 * 155 * 160 * 170 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 phớt lò xo chịu nhiệt phớt skf
Con dấu dầu khung TC 125 * 140 * 145 * 150 * 155 * 160 * 170 * 10 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 phớt lò xo chịu nhiệt phớt skf

0965.68.68.11