Cửa sổ điện đặc biệt của Kia CỬA NÓC

MÃ SẢN PHẨM: TD-628555880024
Free Shipping
515,000 đ
Phân loại màu:
Cửa sổ điện đặc biệt của Kia CỬA NÓC
Cửa sổ điện đặc biệt của Kia CỬA NÓC
Cửa sổ điện đặc biệt của Kia CỬA NÓC
Cửa sổ điện đặc biệt của Kia CỬA NÓC
Cửa sổ điện đặc biệt của Kia CỬA NÓC
Cửa sổ điện đặc biệt của Kia CỬA NÓC
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: East Zhou
Mô hình: Maxima
Phân loại màu sắc: Hai cửa đầu tiên được sửa đổi với toàn bộ màu xám, hai cửa đầu tiên được sửa đổi với toàn bộ màu be, một bộ nâng bên trái phía trước, một bộ nâng bên phải phía trước duy nhất, dây nịt chuyển đổi màu xám (không có bộ nâng) , một dây nịt chuyển đổi màu be (không có bộ phận nâng)
Nội dung dịch vụ: hỗ trợ cài đặt
Loại phụ kiện: lắp ráp nâng
Phân loại phụ tùng: Phụ tùng sửa đổi ô tô
Cửa sổ điện đặc biệt của Kia CỬA NÓC
Cửa sổ điện đặc biệt của Kia CỬA NÓC
Cửa sổ điện đặc biệt của Kia CỬA NÓC
Cửa sổ điện đặc biệt của Kia CỬA NÓC

0965.68.68.11