Cửa sổ trời ô tô hình chữ T mới dải niêm phong cửa sổ trời phía trước và phía sau kính chắn gió bên ngoài dải cao su cách âm chống bụi mưa sửa đổi giảm tiếng ồn TAY MỞ CỬA

MÃ SẢN PHẨM: TD-561268238423
Free Shipping
203,000 đ
trang web cài đặt:
phương tiện giao thông
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Yilian
Mô hình: 19-999
Phân loại màu: Rộng 16mm giá 1 mét - chất xúc tiến độ bám dính miễn phí 20mm chiều rộng 1 mét giá - chất xúc tiến độ bám dính miễn phí [cả hai mặt của mái nhà] Bộ xúc tác bám dính miễn phí rộng 20mm 4 mét + dụng cụ [cả hai mặt của kính chắn gió phía trước] 16mm rộng 2 Không có gạo chất xúc tiến độ bám dính + dao [phần trên của kính chắn gió phía trước] 20mm rộng 2 mét chất xúc tiến độ bám dính miễn phí + dao [phía dưới kính chắn gió phía trước] 20mm rộng 2 mét chất xúc tác độ bám dính miễn phí + dao [hai mặt của kính chắn gió phía sau] rộng 16mm 2 mét, chất xúc tiến độ bám dính miễn phí + công cụ [phần trên của kính chắn gió phía sau] rộng 20mm, chất xúc tiến độ bám dính miễn phí 2 mét + công cụ [giếng trời nhỏ] rộng 20 mm, bộ dụng cụ hỗ trợ độ bám dính miễn phí 3 mét + công cụ [cửa sổ trời toàn cảnh] rộng 20 mm, 7 mét chất kết dính miễn phí + công cụ [kính chắn gió trước + sau vòng tròn] 16mm 4 mét chiều rộng 20mm 5 mét quảng cáo bám dính miễn phí + công cụ [vòng tròn kính chắn gió phía trước] 16 mét 2 mét 20mm 4 mét quảng cáo bám dính miễn phí + công cụ [kính chắn gió phía sau một vòng tròn] 16mm2 m 20mm2 m quảng cáo bám dính miễn phí + dụng cụ 30mm rộng 1 mét giá - chất xúc tiến độ bám dính miễn phí 25mm rộng 1 mét giá - chất xúc tiến độ bám dính miễn phí
Phần lắp đặt: xe
Cửa sổ trời ô tô hình chữ T mới dải niêm phong cửa sổ trời phía trước và phía sau kính chắn gió bên ngoài dải cao su cách âm chống bụi mưa sửa đổi giảm tiếng ồn TAY MỞ CỬA
Cửa sổ trời ô tô hình chữ T mới dải niêm phong cửa sổ trời phía trước và phía sau kính chắn gió bên ngoài dải cao su cách âm chống bụi mưa sửa đổi giảm tiếng ồn TAY MỞ CỬA
Cửa sổ trời ô tô hình chữ T mới dải niêm phong cửa sổ trời phía trước và phía sau kính chắn gió bên ngoài dải cao su cách âm chống bụi mưa sửa đổi giảm tiếng ồn TAY MỞ CỬA
Cửa sổ trời ô tô hình chữ T mới dải niêm phong cửa sổ trời phía trước và phía sau kính chắn gió bên ngoài dải cao su cách âm chống bụi mưa sửa đổi giảm tiếng ồn TAY MỞ CỬA
Cửa sổ trời ô tô hình chữ T mới dải niêm phong cửa sổ trời phía trước và phía sau kính chắn gió bên ngoài dải cao su cách âm chống bụi mưa sửa đổi giảm tiếng ồn TAY MỞ CỬA
Cửa sổ trời ô tô hình chữ T mới dải niêm phong cửa sổ trời phía trước và phía sau kính chắn gió bên ngoài dải cao su cách âm chống bụi mưa sửa đổi giảm tiếng ồn TAY MỞ CỬA
Cửa sổ trời ô tô hình chữ T mới dải niêm phong cửa sổ trời phía trước và phía sau kính chắn gió bên ngoài dải cao su cách âm chống bụi mưa sửa đổi giảm tiếng ồn TAY MỞ CỬA
Cửa sổ trời ô tô hình chữ T mới dải niêm phong cửa sổ trời phía trước và phía sau kính chắn gió bên ngoài dải cao su cách âm chống bụi mưa sửa đổi giảm tiếng ồn TAY MỞ CỬA

0965.68.68.11