Dải niêm phong cửa xe tải lớn xe tải hàng đơn hàng đôi lắp đặt dải niêm phong dải niêm phong chống bụi và cách âm MÔ TƠ NÂNG KÍNH

MÃ SẢN PHẨM: TD-625829531827
Free Shipping
270,000 đ
Phân loại màu:
Bể chống thấm mới Loại D lớn [5 mét] Gửi chất xúc tiến kết dính
Bể chống thấm mới Loại D lớn [10 Mét] Khăn + Chất quảng cáo kết dính
Bể chống thấm mới Loại D lớn [15m] Khăn + Chất kết dính
Bể chống thấm mới Loại D lớn [20 Mét] Khăn + Chất quảng cáo kết dính
trang web cài đặt:
Xe tải có dải niêm phong
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Gilt (phụ tùng ô tô)
Mô hình: Con dấu xe tải lớn
Phân loại màu: Rãnh chống thấm mới loại D lớn [5 mét] gửi chất xúc tiến độ bám dính mới loại D lớn [10 mét] gửi khăn + chất xúc tiến độ bám dính mới rãnh chống thấm loại D lớn [15 mét] gửi khăn + chất xúc tiến độ bám dính mới Bể chống thấm lớn Loại D [20 Mét] Khăn + Chất xúc tiến độ dính
Phần lắp đặt: xe tải với dải niêm phong
Dải niêm phong cửa xe tải lớn xe tải hàng đơn hàng đôi lắp đặt dải niêm phong dải niêm phong chống bụi và cách âm MÔ TƠ NÂNG KÍNH
Dải niêm phong cửa xe tải lớn xe tải hàng đơn hàng đôi lắp đặt dải niêm phong dải niêm phong chống bụi và cách âm MÔ TƠ NÂNG KÍNH
Dải niêm phong cửa xe tải lớn xe tải hàng đơn hàng đôi lắp đặt dải niêm phong dải niêm phong chống bụi và cách âm MÔ TƠ NÂNG KÍNH
Dải niêm phong cửa xe tải lớn xe tải hàng đơn hàng đôi lắp đặt dải niêm phong dải niêm phong chống bụi và cách âm MÔ TƠ NÂNG KÍNH
Dải niêm phong cửa xe tải lớn xe tải hàng đơn hàng đôi lắp đặt dải niêm phong dải niêm phong chống bụi và cách âm MÔ TƠ NÂNG KÍNH

0965.68.68.11