Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao

MÃ SẢN PHẨM: TD-679251323081
Free Shipping
567,000 đ
Phân loại màu:
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Dầu bánh răng bằng tay máy nạp dầu máy tiếp nhiên liệu áp lực tay bơm đơn vị bơm truyền động bơm nạp dầu kiểm tra bơm xăng bình xăng con nắp chao
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Juntu
Mô hình: GDCLV_1657776602399
Phân loại màu sắc: 4.5L gia dụng thùng màu xanh đầu bơm sắt thùng màu xanh đầu bơm nhôm đầu bơm nhôm dày đầu bơm bằng gang dày đầu bơm tay quay dày cửa hàng ngoại thương dày thêm dày (hàn đầy đủ) Bơm khí nén 20L (có mức dầu) 20L Khí nén Đầu phun khí nén 10L Máy phun khí nén 10L Máy phun khí nén (có mức dầu)

0965.68.68.11