1N5817 In5817 Direct DO-41 Schottky khôi phục diode MIC 1000 cầu chì ống cầu chì 30a

MÃ SẢN PHẨM: TD-669345670633
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,220,000 đ
Phân loại màu:
1N5817 In5817 Direct DO-41 Schottky khôi phục diode MIC 1000 cầu chì ống cầu chì 30a
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu: 1N5817 ()
Diode sử dụng: Schottky diode
Đặc điểm của diode: điốt tiếp xúc điểm để sử dụng chung
Cấu tạo Diode: Diode Schottky
1N5817 In5817 Direct DO-41 Schottky khôi phục diode MIC 1000 cầu chì ống cầu chì 30a
1N5817 In5817 Direct DO-41 Schottky khôi phục diode MIC 1000 cầu chì ống cầu chì 30a
1N5817 In5817 Direct DO-41 Schottky khôi phục diode MIC 1000 cầu chì ống cầu chì 30a

0965.68.68.11