còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe

MÃ SẢN PHẨM: TD-675545057395
Free Shipping
852,000 đ
Phân loại màu:
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
đơn vị loa:
Loa kép
Loại điều chỉnh DSP:
Xe đặc biệt
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Liangyang
Mô hình: ba vòng
Chức năng: Cảnh báo
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: Lynk & Co 01, Lynk & Co 02, Lynk & Co 03, Lynk & Co 03+, Lynk & Co 05, Lynk & Co 06, Lynk & Co
Công suất định mức: 100W
Loại còi: còi xe hơi
Phân loại phụ tùng: Phụ tùng ô tô
Đơn vị loa: loa kép
Loại điều chỉnh DSP: đặc biệt cho những chiếc xe đặc biệt
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe
còi nhại xe điện Lingker 01 05 03 09 06 02 Zero Lynk Bản gốc Firedon Trumpet Trumpet còi hơi kèn xe

0965.68.68.11