còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an

MÃ SẢN PHẨM: TD-664932646361
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
604,000 đ
Phân loại màu:
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
đơn vị loa:
Loa kép
Loại điều chỉnh DSP:
Xe đặc biệt
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Shock Horn
Mô hình: 1010210
Chức năng: Cảnh báo
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu sắc: Fox [một cặp âm trầm và âm trầm chuyên dụng] Forex [một cặp âm bổng và âm trầm chuyên dụng] Taurus [một cặp âm bổng và âm trầm chuyên dụng] Mondeo [một cặp âm bổng và âm trầm chuyên dụng] Ruiji [một cặp âm cao chuyên dụng và tần số thấp]] Yihu [một cặp âm trầm cao và thấp chuyên dụng] Sharp World [một cặp âm trầm cao và thấp chuyên dụng] Explorer [một cặp âm trầm cao và thấp chuyên dụng] Carnival [một cặp âm trầm cao và thấp chuyên dụng] Giành [một cặp âm trầm và âm trầm chuyên dụng] Wing Beat [một cặp âm trầm cao và âm trầm chuyên dụng] Tối đa [một cặp âm bổng và âm trầm chuyên dụng] Territory [một cặp âm bổng và âm trầm chuyên dụng] Shaker [một cặp âm bổng chuyên dụng và bass] Lingyu [một cặp âm bổng và âm trầm chuyên dụng]] Tu Ruiou [một cặp tần số cao và thấp chuyên dụng] Transit [một cặp tần số cao và thấp chuyên dụng]
Loại còi: còi xe hơi
Đơn vị loa: loa kép
Loại điều chỉnh DSP: đặc biệt cho những chiếc xe đặc biệt
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an
còi oto Thích hợp cho Ford Fox Forer Setan, Mondeo Ourai Slute Snail Snail không thấm nước kèn hơi 12v còi công an

0965.68.68.11