còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso

MÃ SẢN PHẨM: TD-660785311464
Free Shipping
852,000 đ
Phân loại màu:
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
đơn vị loa:
Loa kép
Loại điều chỉnh DSP:
Xe đặc biệt
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: FIAMM / Fiam
Mô hình: AM80SX
Chức năng: Cảnh báo
Xuất xứ: Châu Á Thái Bình Dương
Phân loại màu: Lavida [09-14 mẫu] 1 cặp Lavida [15-21 mẫu] 1 cặp Lavida plus [loa kèn + 1 đến 2 đường tiếng] Tiguan / Tiguan L10-22 mẫu] 1 cặp loa [các mẫu khác đã sử dụng , trong Tin nhắn đơn] Jetta mới [Loa + 1 đến 2 dòng] Santana mới [Loa + 1 đến 2 dòng] Jetta VS5 [Loa + 1 đến 2 dòng] Jetta VS7 [Loa + 1 đến 2 dòng] Jetta VA3 [Loa + 1 đến 2 dòng] 2 dòng] Volkswagen polo [loa + 1 đến 2 dòng] Volkswagen ID.3 [loa + 1 đến 2 dòng] Volkswagen ID.4 [loa + 1 đến 2 dòng] Volkswagen ID.6 [loa + 1 đến 2 dòng]
Công suất định mức: 100W
Loại còi: còi xe hơi
Đơn vị loa: loa kép
Loại điều chỉnh DSP: đặc biệt cho những chiếc xe đặc biệt
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso
còi sên Volkswagen Puls New Santana Polo Jetta VS5VS7VA3ID3 Xe còi còi còi denso còi denso

0965.68.68.11