cảm biến lùi xe i10 không kêu BYD F0 cảm biến vị trí trục khuỷu cảm biến tốc độ / cảm biến đường cong / cảm biến ô tô / cam lõm cảm biến tiến lùi 6 mắt steelmate

MÃ SẢN PHẨM: TD-626588906995
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
637,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Juntu
Mô hình: F0
cảm biến lùi xe i10 không kêu BYD F0 cảm biến vị trí trục khuỷu cảm biến tốc độ / cảm biến đường cong / cảm biến ô tô / cam lõm cảm biến tiến lùi 6 mắt steelmate
cảm biến lùi xe i10 không kêu BYD F0 cảm biến vị trí trục khuỷu cảm biến tốc độ / cảm biến đường cong / cảm biến ô tô / cam lõm cảm biến tiến lùi 6 mắt steelmate
cảm biến lùi xe i10 không kêu BYD F0 cảm biến vị trí trục khuỷu cảm biến tốc độ / cảm biến đường cong / cảm biến ô tô / cam lõm cảm biến tiến lùi 6 mắt steelmate
cảm biến lùi xe i10 không kêu BYD F0 cảm biến vị trí trục khuỷu cảm biến tốc độ / cảm biến đường cong / cảm biến ô tô / cam lõm cảm biến tiến lùi 6 mắt steelmate
cảm biến lùi xe i10 không kêu BYD F0 cảm biến vị trí trục khuỷu cảm biến tốc độ / cảm biến đường cong / cảm biến ô tô / cam lõm cảm biến tiến lùi 6 mắt steelmate

0965.68.68.11