Cảm biến đo tốc độ Jiefang J6P Cảm biến đo tốc độ J6 phích cắm cảm biến đo tốc độ 3802020-76A nhà máy ban đầu cảm biến lùi 4 mắt

MÃ SẢN PHẨM: TD-644823844039
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
500,000 đ
Phân loại màu:
Cảm biến đo tốc độ Jiefang J6P Cảm biến đo tốc độ J6 phích cắm cảm biến đo tốc độ 3802020-76A nhà máy ban đầu cảm biến lùi 4 mắt
Cảm biến đo tốc độ Jiefang J6P Cảm biến đo tốc độ J6 phích cắm cảm biến đo tốc độ 3802020-76A nhà máy ban đầu cảm biến lùi 4 mắt
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Juntu
Mô hình: PDD # 135613046173
Phân loại màu: 3802020-76A / B (trắng bạc) 3802020-76A (đen)

0965.68.68.11